regułyRegulamin dotyczy zakupów w księgarni internetowej Makler. Określa zasady i sposób sprzedaży towarów. Jeżeli zgadzają się Państwo z regulaminem – zapraszamy do zakupów!

ART. 1

Sklep Makler prowadzony jest przez firmę „Makler” – Janusz, z siedzibą w Opolu.
Janusz

ART. 2

Zamówienie na wybrane przez Państwa książki powinno być złożone poprzez poprawne wypełnienie koszyka zamówień oraz danych klienta umożliwiających realizację wysyłki.

ART. 3

Dane klientów naszego sklepu są wykorzystywane wyłącznie do prawidłowego przeprowadzenia transakcji kupna/sprzedaży.

ART. 4

Sprzedaż (wysyłka paczki) jest realizowana za pośrednictwem Poczty Polskiej, na ogół w ciągu 24 godzin od otrzymania zamówienia. Jeżeli występują niedobory jakiejś pozycji spowodowane nową dostawą z hurtowni, klient jest informowany o przypuszczalnym terminie realizacji jego zamówienia przez emaila i ma możliwość podjęcia decyzji o oczekiwaniu na dostawę, częściowej realizacji zamówienia bądź rezygnacji z zakupu.

ART. 5

Zdarza się, że pracownicy Poczty Polskiej nie zostawiają awiza przesyłki, gdy odbiorca jest nieobecny. Dlatego, w razie długiego oczekiwania na przesyłkę, radzimy sprawdzić na poczcie. My, z naszej strony, możemy reklamować przesyłkę po 14 dniach od wysłania.

ART. 6

Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia. Księgarnia zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych lub wycofania pozycji dotychczas oferowanych w naszej ofercie, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych, bądź wprowadzania w nich zmian.

ART. 7

Kwota za zakupione książki jest powiększana przy składaniu zamówienia o wybrane przez Państwa koszty przesyłki. Przy większych zamówieniach my pokrywamy koszt wysyłki ekonomicznej Pocztą Polską. Na fakturze koszt przesyłki jest wliczony w cenę jednej z książek.

ART. 8

Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" klient może zrezygnować z towaru kupionego w naszym sklepie bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki. Jest to możliwe tylko wówczas, gdy towar nie był używany, kopiowany, ani nie został w żaden sposób zniszczony. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy przez kupującego zobowiązany jest on na własny koszt do zwrotu otrzymanego egzemplarza książki w stanie niezmienionym. Do przesyłki zawierającej zwracany egzemplarz kupujący zobowiązany jest dołączyć otrzymany od nas rachunek ( fakturę VAT) jeżeli takowy był wystawiony. Zwrot uiszczonej przez klienta ceny nastąpi przelewem na wskazany rachunek bankowy w terminie 7 dni od dnia nadejścia zwróconego przez kupującego egzemplarza. Zwrotowi na rzecz kupującego nie podlegają opłaty należne za dostarczenie zamówionych książek i uiszczone przez niego przy odbiorze zamówionej publikacji.

ART. 9

W przypadku istotnych wad dostarczonych egzemplarzy klient ma prawo złożyć reklamację. Reklamacja powinna określać przyczynę jej złożenia oraz zakres działań, których wykonania kupujący oczekuje od nas. Reklamacje prosimy wysyłać na adres emailowy: sp9fih@poczta.onet.pl W razie uwzględnienia reklamacji dotyczącej wad dostarczonych egzemplarzy klient zobowiązany jest zwrócić wadliwy egzemplarz na nasz adres, po czym dostarczymy kupującemu nową książkę. W przypadku, gdy dostarczenie nowego, niewadliwego egzemplarza nie jest możliwe zwrócimy kupującemu uiszczoną przez niego cenę.

ART. 10

W żadnym przypadku nie przyjmujemy przesyłek zwróconych do nas, przesłanych "za pobraniem".

ART. 11

Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego.