Sprzedaż wstrzymanaSzanowni Państwo,
Aktualnie sprzedaż w księgarni jest wstrzymana. Wkrótce wrócimy z bogatszą i atrakcyjniejszą ofertą.
Pozdrawiamy
Zespół Księgarni»
Skip Navigation
 
Bestsellery: Inne:

strategie inwestycyjne

Giełda, wolność i pieniądze. Poradnik spekulanta - Tharp Van K.

Koszyk

Ilość:
mój koszyk
Giełda, wolność i pieniądze
Cena:99999,00PLN
drukujdrukuj stronę
Giełda, wolność i pieniądze jest niezbędną pozycją na półce każdego inwestora. Profesjonalne podejście do zarządzania ryzykiem, określania wielkości pozycji i budowy systemu nie ma sobie równych w dostępnej literaturze. Również psychologiczne aspekty gry na giełdzie oraz koncepcje budowy strategii inwestycyjnej są dokładnie wyjaśnione. Po przeczytaniu dostajesz wędkę, lecz wielką rybę musisz złowić sam!

Autor Van Tharp, który jest współautorem książki "Bezpieczne strategie inwestycyjne" jest doktorem psychologii i prowadzi zawodowo szkolenia graczy giełdowych. Jest założycielem Międzynarodowego Instytutu Doskonalenia Inwestorów (International Insitute of Trading Mastery, Inc. W czasie gdy zajmował się psychologią gry na giełdzie przebadał i skatalogował profile psychologiczne ponad 4000 traderów giełdowych. Na tej podstawie stworzył katalog cech skutecznego gracza. W książce opisany jest sposób tworzenia strategii inwestycyjnych, oczekiwanej skuteczności sytemu transakcyjnego, zasady wejścia i wyjścia z rynku oraz warunki zawierania transakcji. Autor duży nacisk kładzie na praktyczne zastosowanie rachunku prawdopodobieństwa w grze na giełdzie. Również w sposób nowatorski przedstawia zasady zarządzania wielkością pozycji.

Dr. Tharp jest jedynym nauczycielem spekulacji opisanym w książce Jacka Schwagera The Market Wizards: Interviews with Great Traders. Jest absolwentem psychologii Uniwersytetu Oklahoma. Dyplom doktora otrzymał w 1975 roku.

Nie jest przypadkiem, że tę wspaniałą książkę o budowaniu systemów transakcyjnych Giełda, wolność i pieniądze. Poradnik spekulanta napisał człowiek znany jako specjalista w dziedzinie psychologii inwestowania - autor najbardziej cenionych na świecie seminariów dla profesjonalnych traderów. Nawet systemy całkowicie mechaniczne są tworzone i stosowane przez ludzi. Tharp pokazuje nam, jak należy prowadzić skuteczną grę miedzy dwoma trudnymi do opanowania żywiołami - naszymi emocjami i rynkiem. Jeden z czytelników tej książki napisał: "Być może Święty Graal jest nieosiągalny, ale Van Tharp zbliżył się do niego na tyle, ile to możliwe".

Warszawa 2000r; okładka: miękka

Spis treści:

Część I Najważniejszy czynnik decydujący o sukcesie: TY!

Rozdział 1

Legenda o Świętym Graalu
Metafora Świętego Graala
Co jest naprawdę ważne?
Modelowanie geniuszy rynku
Podsumowanie

Rozdział 2

Obciążenia oceny: dlaczego ludziom tak trudno jest zapanować nad rynkiem?
Obciążenia oceny wpływające na tworzenie systemu transakcyjnego
Złudzenie reprezentacji
Złudzenie wiarygodności
Syndrom totolotka
Heurystyka zwana prawem małych liczb
Heurystyka konserwatyzmu
Iluzja losowości
Potrzeba rozumienia
Obciążenia wpływające na sposób testowania systemów
Pokusa mnożenia stopni swobody
Błąd przesunięcia danych
Błąd niedostatecznej ochrony
Obciążenia wpływające na sposób prowadzenia transakcji
Błąd hazardzisty
Ostrożność wobec zysków i brawura wobec strat
"Muszę zarobić na obecnej transakcji"
Podsumowanie

Obciążenia oceny wpływające na tworzenie systemu transakcyjnego
Obciążenia wpływające na sposób testowania systemów
Obciążenia wpływające na sposób prowadzenia transakcji

Rozdział 3

Wyznaczanie celów
Określenie celu jest najważniejszym elementem pracy nad systemem
Tom Basso o celach inwestycyjnych
Część I: Ocena samego siebie
Część II: Wyznaczenie celów
A. Cele inwestorów indywidualnych
B. Cele zarządzających pieniędzmi
Część III: Koncepcje
Ustalanie celów

Część II Podstawy systemu

Rozdział 4

Etapy pracy nad systemem
1. Przegląd własnych możliwości
2. Bądź otwarty i zbieraj informacje o rynku
3. Wyznacz sobie cele
4. Wyznacz swoją perspektywę inwestycyjną
5. Znajdź najlepsze historyczne ruchy o wybranym zasięgu czasowym i zbadaj ich wspólne cechy
6. Jakie koncepcje pozwalały uchwycić te ruchy? Jak obiektywnie można je sprawdzić?
7. Dodaj do systemu linie stopu i uwzględnij koszty transakcyjne
8. Dodaj zasady realizacji zysku i oblicz oczekiwaną skuteczność systemu
9. Szukaj transakcji dających duży zysk
10. Optymalizuj wielkość pozycji
11. Zastanów się, jak możesz usprawnić swój system
12. Uwzględnij najczarniejsze scenariusze

Rozdział 5

Wybór koncepcji
Gra z trendem
Tom Basso: Filozofia gry z trendem
Zalety gry z trendem
Niedogodności gry z trendem
Czy strategia gry z trendem wciąż działa?
Czy jest to strategia dla każdego?
Komentarz autora
Analiza fundamentalna
Charles LeBeau:
Wprowadzenie do analizy fundamentalnej
Jak posługiwać się analizą fundamentalną
Komentarz autora
Zależności sezonowe
Jerry Toepke: Dlaczego regularności sezonowe się sprawdzają?
Komentarz autora
Transakcje typu spread
Kevin Thomas:
Wprowadzenie do transakcji typu spread
Komentarz autora
Sieci neuronowe
Louis Mendelsohn:
Wprowadzenie do sieci neuronowych
Sieci neuronowe
Zastosowania praktyczne
Komentarz autora
Porządek wszechświata
Cykle zachowań ludzkich
Wpływ systemów fizycznych na zachowanie ludzi
Tajemniczy porządek matematyczny
Wnioski
Podsumowanie

Rozdział 6

Oczekiwana skuteczność systemu i inne kluczowe elementy sukcesu
Sześć kluczowych czynników sukcesu
Metafora śnieżnych kul
Oczekiwana skuteczność systemu z bliska
Częstość transakcji a oczekiwana skuteczność
Problem prognozy
Oczekiwana skuteczność i współczynnik R
Współczynniki R
Oczekiwana skuteczność na rynku
Zastosowanie oczekiwanej skuteczności do porównywania różnych systemów
System Freda
System Ethel
Podsumowanie zasad korzystania z oczekiwanej skuteczności

Część III Zrozumienie najważniejszych elementów systemu

Rozdział 7

Warunki transakcji
Cztery fazy wchodzenia na rynek
Dobór rynku
Kierunek rynku
Warunki początkowe transakcji
Wybór momentu transakcji
Kryteria namierzenia rynku
Warunek nieudanego testu
Formacje kulminacji i wyczerpania
Luka kulminacji
Warunek ruchu powrotnego
Filtry a warunki transakcyjne
Filtry czasowe
Sekwencje danych
Dane fundamentalne
Wolumen
Dane łączne
Zmienność
Czynniki fundamentalne
Zarząd firmy
Warunki transakcji stosowane w znanych systemach
Warunki transakcji na rynku akcji
Model CANSLIM Williama O'Neila
Model "wartości" Warrena Buffetta
Metoda "czwórki dyletanta"
Warunki transakcji na rynkach terminowych
Model efektywności Kaufmana
Metoda fundamentalna Gallachera
Metoda Robertsa
Podsumowanie

Rozdział 8

Wejście, czyli synchronizacja z rynkiem
Jak osiągnąć skuteczność lepszą niż w metodzie losowej?
Studium LeBeau i Lucasa
Popularne metody otwierania pozycji
Wybicie z kanału
Wizualna ocena wykresu
Formacje
Prognozy
Wybicie z progu zmienności
Ruch kierunkowy i przeciętny ruch kierunkowy
Średnie kroczące i adaptacyjne średnie kroczące
Ważona średnia krocząca
Wykładnicza średnia krocząca
Przesunięta średnia krocząca
Adaptacyjna średnia krocząca
Oscylatory i oscylator stochastyczny
Projektowanie własnego sygnału
Przyspieszenie i spowolnienie
Mechanizmy wchodzenia na rynek w popularnych systemach
Systemy dla rynku akcji
CANSLIM v Model Warrena Buffetta
Metoda czwórki dla dyletanta
Systemy dla rynków terminowych
Średnia adaptacyjna Kaufmana
Metoda fundamentalna Gallachera
Metoda 1-2-3 Robertsa
Podsumowanie

Rozdział 9

Kiedy wychodzić z rynku, czyli ochrona kapitału
Jak działa stop
Poza zasięgiem szumu
Największa niekorzystna zmiana ceny
Bliskie linie stopu
Linie stopu, które mają sens
Stopy dolarowe
Stop procentowego cofnięcia
Stopy oparte na zmienności
Dev-Stops
Wybicia z kanału i średnie kroczące jako stopy
Wsparcie i opór
Czas
Stopy uznaniowe i psychologiczne
Podsumowanie: ochrona kapitału
Mechanizmy stopu stosowane w popularnych systemach
Systemy dla rynku akcji
CANSLIM
Metoda Warrena Buffetta
Metoda czwórki dla dyletanta
Systemy dla rynków terminowych
Średnia adaptacyjna Kaufmana
Metoda fundamentalna Gallachera
Metoda 1-2-3 Robertsa

Rozdział 10

Jak realizować zyski
Cele zasad realizacji zysku
Zamknięcia powodujące stratę, lecz ograniczające ryzyko początkowe
Stop czasowy
Ruchoma linia stopu
Wyjścia maksymalizujące zyski
Ruchome linie stopu
Stopy procentowego zniesienia zysku
Stopy zapobiegające oddawaniu zbyt dużej części zysku
Docelowy poziom zysku
Zamykanie pozycji po zniesieniu części zysku
Przeciwny ruch zmienności
Stopy paraboliczne
Zamknięcie pozycji z przyczyn psychologicznych
Linia stopu i docelowy poziom zysku
Kwestia prostoty a wielość zasad zamykania pozycji
Czego należy unikać?
Podsumowanie
Zasady zamykania pozycji stosowane w popularnych systemach
Systemy dla rynku akcji
CANSLIM
Metoda Buffetta
Metoda czwórki dla dyletanta
Systemy dla rynków futures
Metoda Kaufmana
Metoda fundamentalna Gallachera
Metoda 1-2-3 Kena Robertsa

Rozdział 11

Liczba okazji transakcyjnych i koszty
Kilka możliwych dróg
Długoterminowa gra z trendem przy wysokim współczynniku R
Standardowa strategia długoterminowej gry z trendem przy 40-procentowej trafności i stosunku zysku do ryzyka 2:1
System o wysokim prawdopodobieństwie i niskim współczynniku R
Animator rynku zarabiający na rozpiętości cen kupna i sprzedaży, a czasem tracący na nagłych ruchach rynku
Znaczenie liczby okazji transakcyjnych
Koszty korzystania z okazji transakcyjnych
Staraj się płacić niskie prowizje
Koszty realizacji zlecenia
Podatki
Koszty psychiczne
Podsumowanie

Rozdział 12

Zarządzanie wielkością pozycji?
Na moim rachunku jest tylko 10 000 dolarów!
Strategie zarządzania wielkością pozycji
Stosowany system
Model pierwszy: jedna jednostka na stałą sumę pieniędzy
Model drugi: jednostki o równej wartości na rynku akcji
Model trzeci: strategia ryzyka procentowego
Model czwarty: model procentowej zmienności
Podsumowanie modeli
Przykłady wpływu zarządzania wielkością pozycji
Podsumowanie
Zarządzanie wielkością pozycji w innych systemach
Modele dla rynku akcji
Model CANSLIM
Metoda Warrena Buffetta
Metoda czwórki dla dyletanta
Modele dla rynków terminowych
Metoda średniej adaptacyjnej Kaufmana
Metoda fundamentalna Gallachera
Metoda 1-2-3 Kena Robertsa

Rozdział 13

Wnioski
Zalecane lektury
Skorowidz

Nakład wyczerpany