Sprzedaż wstrzymanaSzanowni Państwo,
Aktualnie sprzedaż w księgarni jest wstrzymana. Wkrótce wrócimy z bogatszą i atrakcyjniejszą ofertą.
Pozdrawiamy
Zespół Księgarni»
Skip Navigation
 
Bestsellery: Inne:

analiza fundamentalna|doradcy inwestycyjni

Finanse korporacyjne. Teoria i praktyka - Aswath Damodaran

Koszyk

Ilość:
mój koszyk
Finanse korporacyjne. Teoria i praktyka
Cena:99999,00PLN
drukujdrukuj stronę
Uwaga: Ostatnie egzemplarze - posiadają małe zarysowania na okładce - niższa cena.

Zarządzanie finansami firmy

Decyzje inwestycyjne i finansowe przedsiębiorstw
Wycena firmy i opcji realnych
Szablony MS Excel do analizy finansowej
Finanse korporacji, czyli skąd bierze się wartość firmy.

Każda ważna decyzja w firmie ma złożone konsekwencje finansowe. Aswath Damodaran dostrzega je i łączy w spójną całość: w finanse korporacji. Omawia decyzje finansowe i inwestycyjne firmy, wychodząc od podstaw akademickich i kończąc na prawdziwych sytuacjach, z jakimi stykają się inwestorzy i dyrektorzy zarządzający na całym świecie.

Książka jest współczesnym kompendium wiedzy o zarządzaniu finansami firmy. Zawiera mnóstwo przykładów i zadań przydatnych studentom i wykładowcom. Z kolei analitycy i dyrektorzy finansowi znajdą w niej nowe rozwiązania znanych problemów oraz odpowiedzi na kluczowe pytania:

 • Jakie kryteria przyjąć do oceny projektów inwestycyjnych? Jak wyceniać ryzyko inwestycji? Jak prognozować korzyści i koszty inwestycji? Kiedy wycofywać się z nietrafionych projektów?
 • Czym finansować rozwój firmy? Akcje, obligacje, opcje oraz innowacyjne i hybrydowe instrumenty finansowe.
 • Gdzie są ukryte korzyści podatkowe? Amortyzacja, podatek od zysków kapitałowych, podatek od dywidendy, odsetki od kredytów i leasing operacyjny.
 • Jak walczyć o przychylność inwestorów? Oceny nadawane przez agencje ratingowe, przyciąganie pożądanego akcjonariatu, ustalanie właściwej dywidendy.
 • Jak opłacalne są fuzje i przejęcia? Wycena wartości synergii, uzasadnione i nieuzasadnione motywy fuzji i przejęć, reakcje rynku na informacje o fuzjach i przejęciach, wykupy lewarowane (LBO).
 • Jak wyceniać opcje realne? Dodatkowe możliwości wbudowane w projekty inwestycyjne firmy.
 • Ile firma powinna wypłacać tytułem dywidendy?
 • Jakimi metodami wyceniać akcje firmy?
 • Jak motywować zarządzających? Opcje menedżerskie i środki finansowe dyscyplinujące menedżerów.
 • Czy opłaca się wydzielać z firmy oddziały i spółki zależne? Spinoff, dezinwestycje, carve-out, split-up, akcje typu tracking stock.
 • Jak zarządzać zapasami, kredytem kupieckim i środkami pieniężnymi?


Gliwice 2007; okładka: twarda

Spis treści:

Część I: Wprowadzenie do finansów przedsiębiorstw
Rozdział 1. Wprowadzenie do finansów przedsiębiorstw
Rozdział 2. Cel finansów przedsiębiorstwa
Rozdział 3. Wartość pieniądza w czasie
Rozdział 4. Sprawozdania finansowe
Rozdział 5. Wartość i cena - wprowadzenie
Rozdział 6. Ryzyko - podstawy

Część II: Analiza decyzji inwestycyjnych
Rozdział 7. Minimalna wymagana stopa zwrotu z inwestycji firmy
Rozdział 8. Minimalna wymagana stopa zwrotu z projektów
Rozdział 9. Zysk księgowy i przepływy pieniężne z projektu
Rozdział 10. Zasady podejmowania decyzji inwestycyjnych
Rozdział 11. Ryzyko inflacji i walutowe w decyzjach inwestycyjnych
Rozdział 12. Relacje pomiędzy projektami - uboczne koszty i korzyści
Rozdział 13. Niegotówkowe inwestycje w kapitał obrotowy
Rozdział 14. Inwestycje w gotówkę i papiery wartościowe przeznaczone do obrotu
Rozdział 15. Zwrot z inwestycji i strategia korporacji

Część III: Analiza decyzji finansowych
Rozdział 16. Przegląd źródeł finansowania
Rozdział 17. Proces finansowania
Rozdział 18. Struktura finansowania - teoria i praktyka
Rozdział 19. Optymalna struktura finansowania
Rozdział 20. Struktura finansowania - wybór

Część IV: Analiza decyzji w zakresie dywidendy
Rozdział 21. Polityka dywidendy
Rozdział 22. Gotówka zwracana akcjonariuszom
Rozdział 23. Inne formy dywidendy - wykup akcji, spinoffy i dezinwestycje

Część V: Wycena
Rozdział 24. Wycena - zasady i praktyka
Rozdział 25. Powiększanie wartości - narzędzia i techniki
Rozdział 26. Wykupy i przejęcia

Część VI: Wycena a decyzje w finansach przedsiębiorstw
Rozdział 27. Zastosowania opcji w finansach przedsiębiorstw
Rozdział 28. Z powrotem do podstawowych zasad

Część VII: Dodatki
Odpowiedzi do nieparzystych pytań problemowych
Skorowidz