Sprzedaż wstrzymanaSzanowni Państwo,
Aktualnie sprzedaż w księgarni jest wstrzymana. Wkrótce wrócimy z bogatszą i atrakcyjniejszą ofertą.
Pozdrawiamy
Zespół Księgarni»
Skip Navigation
 
Bestsellery: Inne:

fundusze i obligacje|doradcy inwestycyjni

Rynki obligacji. Analiza i strategie - Fabozzi Frank J.

Koszyk

Ilość:
mój koszyk
Rynki obligacji
Cena:99999,00PLN
drukujdrukuj stronę
Książka Fabozziego to jeden z najlepszych zachodnich podręczników poruszających problematykę dłużnych papierów wartościowych. Od początku lat osiemdziesiątych rynek obligacji przezywa gwałtowny rozkwit, a obok standardowych obligacji pojawiają się na nim instrumenty o coraz bardziej złożonej budowie. Powszechne stały się na przykład emisje obligacji zamiennych i podlegających wcześniejszemu wykupowi - są to instrumenty z wbudowanymi opcjami, które znacznie komplikują wycenę. Ponadto dzięki dostępności derywatów inwestorzy stanęli wobec możliwości stosowania nowych strategii kontrolowania ryzyka stopy procentowej oraz kształtowania dochodu z portfela.

Nic dziwnego, że znajomość nowoczesnych metod analizowania obligacji stała się dla wielu uczestników rynku niezbędna. Mamy nadzieje, że rosnący popyt na te wiedze w znacznej mierze zaspokoi książka Fabozziego, w której zostały szczegółowo omówione wszystkie istotne rodzaje instrumentów dłużnych oraz zasady ich wyceny. Czytelnicy znajdą tu również analizę instrumentów pochodnych opartych na papierach dłużnych: opcji procentowych oraz procentowych kontraktów futures. Dużo uwagi poświecono nowoczesnym metodom zarządzania portfelem obligacji z podziałem na strategie aktywne i pasywne. W osobnych rozdziałach omówiono metodę odwzorowywania wybranego indeksu, harmonizacje przepływów gotówkowych oraz immunizacje na zmiany stóp procentowych. Książka Rynki obligacji, analiza i strategie adresowana jest do szerokiego grona czytelników: studentów zainteresowanych problematyką instrumentów dłużnych, specjalistów rynku papierów wartościowych, a także inwestorów indywidualnych pragnących pogłębić swoją wiedzę w tym zakresie.

Spis treści książki:

Wprowadzenie
Wycena obligacji
Metody określania stopy zwrotu
Zmienność cen obligacji
Czynniki wpływające na stopy zwrotu z obligacji oraz struktura czasowa stóp procentowych
Rynki papierów wartościowych emitowanych przez rząd i agencje rządowe
Instrumenty dłużne przedsiębiorstw
Komunalne papiery wartościowe
Obligacje poza Stanami Zjednoczonymi
Kredyty hipoteczne
Przechodnie hipoteczne papiery wartościowe
Zabezpieczone zobowiązania hipoteczne i hipoteczne papiery dłużne z odłączonymi kuponami
Papiery wartościowe zabezpieczone aktywami
Analiza obligacji z wbudowanymi opcjami
Analiza hipotecznych papierów wartościowych
Analiza obligacji zamiennych
Aktywne strategie zarządzania portfelem obligacji
Indeksowanie obligacji
Strategie finansowania zobowiązań
Pomiar i ocena efektywności inwestowania w obligacje
Procentowe kontrakty futures
Opcje procentowe
Swapy i inne umowy dotyczące stóp procentowych

Warszawa 2000; okładka: miękka