Sprzedaż wstrzymanaSzanowni Państwo,
Aktualnie sprzedaż w księgarni jest wstrzymana. Wkrótce wrócimy z bogatszą i atrakcyjniejszą ofertą.
Pozdrawiamy
Zespół Księgarni»
Skip Navigation
 
Bestsellery: Inne:

doradcy inwestycyjni

Książki wymagane na egzaminie na doradców inwestycyjnych
 

promocje|analiza techniczna|doradcy inwestycyjni

Analiza techniczna rynków finansowych za 123 zł - Murphy John J.

Analiza techniczna rynków finansowych za 123 zł - Murphy John J.

O bardzo niewielu opracowaniach można powiedzieć, że są zdecydowanie najlepsze w swojej dziedzinie, a właśnie tak jest od lat w wypadku Analizy technicznej rynków finansowych Johna Murphy'ego. Ta klasyczna pozycja, zwana "biblią" analizy technicznej, ukazuje się tym razem w nowej, znacznie rozszerzonej postaci. Autor dokonał zmian i uaktualnień w każdym rozdziale dodając także trzy całkowicie nowe. Dotyczą one nie omawianych wcześniej wskaźników, które opracowano w ostatnich latach, wykresów świecowych ("świece japońskie") oraz powiązań między poszczególnymi rynkami. Odrębnie omówione zostały także systemy transakcyjne. Wydanie zawiera też blisko 300 nowych wykresów.

Całość, pierwotnie zorientowana głównie na rynki terminowe, zawiera obecnie odniesienia do różnych rynków finansowych, co nadaje temu dziełu charakter uniwersalny. Polski przekład nowego wydania amerykańskiego z 1999 roku uzupełniony został również o obszerny zbiór testów i problemów, który w Stanach Zjednoczonych sprzedawany jest jako odrębna książka. Obecne wydanie polskie opatrzone jest również słownikiem terminów i indeksami ułatwiającymi korzystanie z tego podręcznika. Dzięki tym zmianom bestseller Murphyego tak w świecie anglojęzycznym, jak i w Polsce zachowa zapewne swą dotychczasową rangę także w nowym milenium.

Jest bardzo wiele książek, ale absolutnie najlepszą i bezkonkurencyjną jest Analiza techniczna rynków finansowych Johna Murphy'ego.

Gary Wagner - International Pacific Trading Company

Warszawa 1999; oprawa: twarda

Dodaj do koszykaCena:9999,00PLN
 

kontrakty i opcje|doradcy inwestycyjni

Kontrakty terminowe i opcje - John C. Hull

Kontrakty terminowe i opcje - John C. Hull

Książka Hulla to obowiązkowa lektura dla wszystkich osób interesujących się instrumentami pochodnymi: graczy giełdowych, studentów, profesjonalistów. Znajomość treści książki jest wymagana do egzaminu na doradcę inwestycyjnego. Omówione zostały tu miedzy innymi ogólne zasady działania rynków terminowych, sposoby konstruowania i funkcjonowania kontraktów forward i futures, wykorzystanie kontraktów futures w transakcjach zabezpieczających (hedging), transakcje swap, zasady działania rynków opcji, strategie opcyjne, sposoby wyceny opcji (model dwumianowy i model Blacka-Scholesa) oraz możliwości zabezpieczeń portfelowych.

Każdy z rozdziałów zakończony jest pytaniami i zadaniami sprawdzającymi stopień opanowania omawianego materiału dzięki czemu książka ta będzie niezwykle pomocnym opracowaniem zarówno dla wykładowców, jak i tych, którzy chcą samodzielnie poznać omawiane tu zagadnienia. Kontrakty terminowe i opcje Johna Hulla to najbardziej znane na Zachodzie wprowadzenie w problematykę transakcji terminowych, które z roku na rok nabierają coraz większego znaczenia w świecie inwestycji i finansów, w tym również w naszym kraju.

Warszawa 1998; okładka: miękka

Dodaj do koszykaCena:79,00PLN
 

strategie inwestycyjne|kontrakty i opcje|doradcy inwestycyjni

Zarządzanie ryzykiem instytucji finansowych - John C. Hull

Zarządzanie ryzykiem instytucji finansowych - John C. Hull

Książka stanowi nowoczesne kompendium wiedzy na temat zarządzania szeroko pojętym ryzykiem finansowym lub inaczej – występującym na rynku finansowym. Autor – światowej sławy specjalista z zakresu instrumentów finansowych oraz ryzyka finansowego – przedstawia praktyczne podejście do pomiaru i zarządzania ryzykiem przez banki i inne instytucje finansowe. Praca zawiera wiele przykładów oraz wykresów ilustrujących praktyczne stosowanie narzędzi analitycznych, a także ciekawy zestaw pytań i ćwiczeń do samodzielnego rozwiązania.

Na szczególną uwagę zasługuje aktualność poruszonych w książce zagadnień. Kryzys finansowy, który jak tornado przetoczył się w ostatnich latach przez świat i którego skutki odczuwamy do dziś, po raz kolejny pokazał, niestety, słabości w podejściu instytucji finansowych do zarządzania ryzykiem. John C. Hull sprawnie ilustruje poszczególne zagadnienia za pomocą znanych przykładów spektakularnych upadków lub kłopotów instytucji finansowych oraz kryzysów o skali globalnej. Jest to doskonała wizualizacja prawdziwego znaczenia zarządzania ryzykiem i dowód na to, że zarządzania ryzykiem nie można traktować jako jeszcze jednego wymogu formalnego ze strony regulatorów.

Bożena Graczyk
Partner, Szef Zespołu ds. doradztwa księgowego
i zarządzania ryzykiem finansowym, KPMG

Książka jest przeznaczona dla pracowników instytucji finansowych, w tym przede wszystkim różnego rodzaju funduszy, banków, domów maklerskich, firm assets management, zakładów ubezpieczeniowych oraz wielu firm doradczych w zakresie finansów. Publikacja będzie także bardzo dobrym podręcznikiem dla studentów wyższych lat kierunków ekonomicznych.

Johan C. Hull jest profesorem specjalizującym się w zarządzaniu ryzykiem i instrumentach pochodnych w Rotman School of Management na uniwersytecie w Toronto oraz autorem dwóch książek na temat instrumentów pochodnych, które stały się na świecie podstawowymi lekturami dla praktyków, doradców inwestycyjnych oraz dla kandydatów na maklerów: Kontrakty terminowe i opcje. Wprowadzenie (wyd. 2 – 1998) oraz Options, Futures, and Other Derivatives (wyd. 8 – 2011).

Warszawa 2011; okładka: miekka

Dodaj do koszykaCena:99,00PLN
 

analiza fundamentalna|doradcy inwestycyjni

Analiza fundamentalna - Ritchie John C.

Analiza fundamentalna - Ritchie John C.

Jak pisze autor we wstępie do tej książki, jest ona przeznaczona dla inwestorów indywidualnych, profesjonalnych analityków oraz specjalistów zarządzających portfelami, którzy pragną dobierać akcje w przemyślany sposób. Została tu zaprezentowana formalna metoda doboru akcji i zarządzania portfelem oparta na analizie papierów wartościowych. Jest to metoda zalecana dla inwestorów o dlugoterminowym horyzoncie inwestycyjnym, którym zależy na ponadprzeciętnym wzroście wartości kapitału. W Analizie fundamentalnej omówione zostały podstawowe zasady inwestowania, części składowe analizy fundamentalnej, wycena papierów wartościowych, metody analizowania i oceny sprawozdań finansowych oraz analiza przepływów gotówkowych. Szeroko zaprezentowana została również analiza wskaźnikowa. Ostatnie rozdziały poświecono omówieniu niektórych klas papierów wartościowych, takich jak akcje przedsiębiorstw użyteczności publicznej i instytucji finansowych.

Spis treści

Inwestycje: Wprowadzenie
Analiza papierów wartościowych: metodologia i podstawowe zagadnienia
Wycena papierów wartościowych: kamień węgielny analizy fundamentalnej
Analiza wskaźników gospodarczych i giełdowych
Sprawozdania finansowe: Podstawowy materiał analizy fundamentalnej
Analiza rachunku zysków i strat: podejście ogólne i analiza przychodów
Rachunek zysków i strat: Koszty produktów sprzedanych i inne podobne pozycje kosztów
Analiza rachunku zysków i strat: Koszty operacyjne i inne pozycje
Analiza bilansu
Wskaźnik zysku na akcje i analiza przepływów gotówkowych
Analiza wskaźnikowa
Branże regulowane: przedsiębiorstwa użyteczności publicznej
Branże regulowane: przedsiębiorstwa transportowe
Instytucje finansowe

Warszawa 1997; okładka: miękka

Dodaj do koszykaCena:76,00PLN
 

doradcy inwestycyjni

Inwestycje Instrumenty finansowe aktywa niefinansowe ryzyko finansowe inżynieria finansowa - Krzysztof Jajuga, Teresa Jajuga

Inwestycje Instrumenty finansowe aktywa niefinansowe ryzyko finansowe inżynieria finansowa - Krzysztof Jajuga, Teresa Jajuga

Rozszerzona i uaktualniona wersja podręcznika Inwestycje. Instrumenty finansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa, którego pierwsze wydanie ukazało się w PWN w 1996 roku. Obecne wydanie charakteryzuje się zmodyfikowanym układem, ma 3 nowe rozdziały oraz w stosunku do poprzedniego zostało w całości uaktualnione.

Znalazły się tam rozważania na temat:

rynku finansowego i instytucji finansowych;
inwestycji przedsiębiorstw;
inwestycji w nieruchomości;
inwestycji osób indywidualnych.

Oprócz tych zmian dodane zostały zadania dla studentów, wskazówki bibliograficzne oraz indeks. Najważniejsze zalety książki to:

kompleksowe potraktowanie problematyki inwestycji;
bardzo przyjazny i rzetelny przekaz informacji;
najnowsze narzędzia analizy;
zgodność ze światowymi standardami edukacyjnymi.

Podręcznik przydatny do nauczania przedmiotów z dziedziny finansów, inwestycji, rynków i instrumentów finansowych. Książka przeznaczona dla studentów kierunków ekonomicznych wszystkich typów uczelni, a także dla doradców inwestycyjnych, analityków finansowych, specjalistów w zakresie rynku nieruchomości, zarządzających portfelami inwestycji i pozostałych pracowników instytucji finansowych.

Warszawa 2009; okładka: miękka

Dodaj do koszykaCena:59,00PLN
 

strategie inwestycyjne|doradcy inwestycyjni

Inwestycje. Analiza i zarządzanie - Francis Jack Clark

Inwestycje. Analiza i zarządzanie - Francis Jack Clark

Książka Francisa to obszerny podręcznik klasycznej teorii inwestowania, który adresowany jest przede wszystkim do studentów finansów, jak również do praktyków rynku kapitałowego, pragnących pogłębić i usystematyzować swoją wiedze. W książce tej poświęcono bardzo wiele zagadnieniom związanym z analizą papierów wartościowych - ich charakterystyką i wyceną.

W początkowych rozdziałach przedstawione zostały również mechanizmy funkcjonowania rynków papierów wartościowych oraz rola związanych z tym rynkiem instytucji. W dalszej części książki czytelnicy znajdą prezentacje podstawowych strategii inwestycyjnych stosowanych w zarządzaniu portfelem akcji lub obligacji, w tym przystępny opis klasycznej teorii portfelowej i stworzonych na jej gruncie modeli równowagi rynku kapitałowego: CAPM oraz modelu arbitrażu cenowego APT. Sporo uwagi autor poświęcił relatywnie nowym instrumentom finansowym, takim jak finansowe kontrakty futures czy opcje. Wśród poruszonych w książce specyficznych zagadnień związanych z opcjami warto choćby wymienić wycenę przy użyciu drzew dwumianowych, opcje egzotyczne wbudowane w instrumenty finansowe, technikę ubezpieczenia portfela czy tez wycenę akcji przez potraktowanie ich jako opcji kupna przedsiębiorstwa korzystającego z dźwigni finansowej. Niektórych czytelników być może zainteresują również nawiązania do istotnych dla rynku kapitałowego wydarzeń - na przykład krachu z października 1987 roku. Ten klasyczny przykład niedywersyfikowalnego ryzyka rynkowego omówiony został w kilku rozdziałach, miedzy innymi dotyczących uregulowań prawnych, wyceny akcji, analizy technicznej, funkcjonowania rynków opcji i kontraktów futures oraz rynków międzynarodowych.

Warszawa 2000r; okładka: miękka

Dodaj do koszykaCena:98,00PLN
 

analiza fundamentalna|doradcy inwestycyjni

Wycena: mierzenie i kształtowanie wartości firm - Tom Copeland, Tim Koller, Jack Murrin

Wycena: mierzenie i kształtowanie wartości firm -  Tom Copeland, Tim Koller, Jack Murrin

Książka ta jest obowiązkową lekturą dla wszystkich menedżerów, którzy chcą poznać wartość zarządzanych przez siebie firm. Pokazuje ona krok po kroku, jak należy mierzyć wartość firmy, a następnie, jak ją ukształtować w celu zabezpieczenia interesów wszystkich zainteresowanych stron. Jednocześnie praca ta pełni rolę podręcznika dla inwestorów, analityków papierów wartościowych i menedżerów zarządzających portfelami...

W pracy Copelanda, Kollera i Murrina omówione są kolejno zagadnienia dotyczące właściwego szacowania i wyceny przepływów pieniężnych, analizy i prognozowania efektywności finansowej, wyceny przedsiębiorstw działających w wielu sektorach, wyceny oddziałów zagranicznych, wyceny banków, a także zagadnienie wpływu fuzji i przejęć na wartość przedsiębiorstw. Kwestie te nabierają szczególnego znaczenia w nowej rzeczywistości, która stawia przed menedżerami konieczność aktywnego kształtowania wartości firmy.

"Dzięki jasności wykładu i obszernemu potraktowaniu tematu jest to jeden z najlepszych podręczników wyceny wartości przedsiębiorstwa."
Financial Times

"Książka ta okaże się niezastąpioną pomocą dla praktyków zarządzania finansami, którzy chcą poważnie potraktować kwestie wyceny wartości ich firmy."
Journal of Finance

Warszawa 1997; okładka: miękka

Dodaj do koszykaCena:195,00PLN
 

strategie inwestycyjne|doradcy inwestycyjni

Teoria nowoczesnego inwestowania - Haugen Robert A.

Teoria nowoczesnego inwestowania - Haugen Robert A.

Teoria nowoczesnego inwestowania jest obszerną pozycją z zakresu analizy i zarządzania portfelem papierów wartościowych. Znajdujemy tu między innymi omówienie teorii portfelowej, ocenę efektywności zarządzania portfelem, przedstawienie modeli CAPM i APT, zasady zarządzania portfelem akcji, obligacji i opcji według stosowanych na świecie matematycznych modeli wyceny tych instrumentów. Osobna część pracy poświęcona została też wpływowi podatków na strategie inwestycyjne, wycenie akcji zwykłych, szacowaniu przyszłych dochodów i dywident oraz teorii rynków efektywnych. Książka ta jest podstawowym podręcznikiem towarzyszącym wykładom z zakresu teorii inwestycji na wielu uniwersytetach europejskich i amerykańskich.

Warszawa; okładka: miękka

Dodaj do koszykaCena:220,00PLN
 
Stron: 1 2 3 4 Następna »